FINANČNÍ UKAZATELE 2017
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 605 100 Kč
Nedaňové příjmy
191 500 Kč
Přijaté transfery
151 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
1 858 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 521 300 Kč
Služby pro obyvatelstvo
912 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 858 700 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 521 300 Kč
Služby pro obyvatelstvo
912 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
1 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč