FINANČNÍ UKAZATELE 2014
Odkud plynou největší příjmy v roce 2014
1
Daňové příjmy
2 849 100 Kč
4
Přijaté transfery
238 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
137 500 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2014
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 479 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
902 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
822 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 479 600 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
902 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
822 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč