FINANČNÍ UKAZATELE 2018
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 702 900 Kč
3
Kapitálové příjmy
265 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
190 800 Kč
4
Přijaté transfery
155 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 099 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 278 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
916 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 099 400 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 278 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
916 700 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč