FINANČNÍ UKAZATELE 2019
Odkud plynou největší příjmy v roce 2019
1
Daňové příjmy
4 211 900 Kč
4
Přijaté transfery
499 600 Kč
2
Nedaňové příjmy
163 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2019
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 332 200 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 322 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 128 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 332 200 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 322 100 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 128 800 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
92 100 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč