FINANČNÍ UKAZATELE 2020
Odkud plynou největší příjmy v roce 2020
1
Daňové příjmy
4 265 000 Kč
4
Přijaté transfery
823 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
144 300 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2020
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 048 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 020 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 107 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 048 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
2 020 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 107 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
51 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
5 600 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč