FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
1
Daňové příjmy
3 317 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
181 100 Kč
4
Přijaté transfery
169 700 Kč
3
Kapitálové příjmy
10 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 466 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 441 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 304 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 466 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 441 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 304 600 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč