FINANČNÍ UKAZATELE 2016
Odkud plynou největší příjmy v roce 2016
Daňové příjmy
3 317 000 Kč
Nedaňové příjmy
181 100 Kč
Přijaté transfery
169 700 Kč
Kapitálové příjmy
10 400 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2016
Všeobecná veřejná správa a služby
1 466 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 441 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 304 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 466 800 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 441 000 Kč
Služby pro obyvatelstvo
1 304 600 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč