FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
Daňové příjmy
3 413 000 Kč
Přijaté transfery
167 200 Kč
Nedaňové příjmy
158 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
Všeobecná veřejná správa a služby
1 534 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 192 800 Kč
Služby pro obyvatelstvo
990 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 534 300 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 192 800 Kč
Služby pro obyvatelstvo
990 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč