FINANČNÍ UKAZATELE 2015
Odkud plynou největší příjmy v roce 2015
1
Daňové příjmy
3 413 000 Kč
4
Přijaté transfery
167 200 Kč
2
Nedaňové příjmy
158 000 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2015
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 534 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 192 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
990 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 534 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 192 800 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
990 100 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč