FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 295 100 Kč
Nedaňové příjmy
191 500 Kč
Přijaté transfery
127 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
1 538 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 506 100 Kč
Služby pro obyvatelstvo
893 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 538 500 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
1 506 100 Kč
Služby pro obyvatelstvo
893 400 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč