FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
14 176 800 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
12 864 005 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
91 %
VÝDAJE ROZPOČET
14 732 000 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
11 142 448 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
76 %
SALDO ROZPOČET
-555 200 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 721 558 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU