FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
18 408 000 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
16 132 537 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
88 %
VÝDAJE ROZPOČET
19 308 400 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
14 059 836 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
73 %
SALDO ROZPOČET
-900 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 072 702 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU