FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2017
PŘÍJMY ROZPOČET
14 589 700 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
15 001 828 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
103 %
VÝDAJE ROZPOČET
15 490 100 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
13 236 257 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
85 %
SALDO ROZPOČET
-900 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
1 765 571 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU