FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2021
PŘÍJMY ROZPOČET
34 136 600 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
35 927 210 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
105 %
VÝDAJE ROZPOČET
35 251 600 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
28 382 882 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
81 %
SALDO ROZPOČET
-1 115 000 Kč
SALDO SKUTEČNOST
7 544 328 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU