FINANČNÍ UKAZATELE 2014 - 2018
PŘÍJMY ROZPOČET
18 904 800 Kč
PŘÍJMY SKUTEČNOST
19 962 258 Kč
PŘÍJMY PLNĚNÍ
106 %
VÝDAJE ROZPOČET
19 805 200 Kč
VÝDAJE SKUTEČNOST
17 027 861 Kč
VÝDAJE ČERPÁNÍ
86 %
SALDO ROZPOČET
-900 400 Kč
SALDO SKUTEČNOST
2 934 397 Kč
MEZIROČNÍ VÝVOJ ROZPOČTU