FINANČNÍ UKAZATELE 2021 (k 30.09.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2021
1
Daňové příjmy
4 528 000 Kč
4
Přijaté transfery
426 900 Kč
2
Nedaňové příjmy
168 600 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2021
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 078 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 550 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 313 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
383 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
13 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
2 078 700 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 550 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
1 313 000 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
383 100 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
13 300 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč