FINANČNÍ UKAZATELE 2018 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2018
1
Daňové příjmy
3 504 800 Kč
2
Nedaňové příjmy
187 700 Kč
4
Přijaté transfery
125 800 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2018
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 742 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 278 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
776 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 742 800 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 278 000 Kč
3
Služby pro obyvatelstvo
776 500 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč