FINANČNÍ UKAZATELE 2017 (k 30.06.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2017
Daňové příjmy
3 290 200 Kč
Nedaňové příjmy
177 100 Kč
Přijaté transfery
67 700 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2017
Všeobecná veřejná správa a služby
1 718 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
915 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
880 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
Všeobecná veřejná správa a služby
1 718 400 Kč
Průmyslová a ostatní odvětví
915 500 Kč
Služby pro obyvatelstvo
880 100 Kč
Bezpečnost státu a právní ochrana
21 000 Kč
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč