FINANČNÍ UKAZATELE 2022 (k 31.03.)
Odkud plynou největší příjmy v roce 2022
1
Daňové příjmy
5 001 000 Kč
2
Nedaňové příjmy
148 800 Kč
4
Přijaté transfery
97 200 Kč
Za co se nejvíce utrácí v roce 2022
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 806 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 771 600 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 638 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
16 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
14 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč
6
Všeobecná veřejná správa a služby
1 806 300 Kč
2
Průmyslová a ostatní odvětví
1 771 600 Kč
3
Služby pro fyzické osoby
1 638 900 Kč
5
Bezpečnost státu a právní ochrana
16 000 Kč
4
Sociální věci a politika zaměstnanosti
14 200 Kč
1
Zemědělství, lesní a rybářství
0 Kč