iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Obecně závazná vyhláška 1/2021 - odpadové hospodářství

Značka: OUR/2021 Zveřejněno od: 3.11.2021 9:16:15 Zveřejnit do: 31.12.2021 9:14:46 Typ: Obecně závazné vyhlášky a nařízení Původce: Obec Říčky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 143 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Říčky

Vyvěšeno od: 3.11.2021
Má být vyvěšeno do: 31.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 3.11.2021 9:16:15
Do: 31.12.2021 9:14:46

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.