iMunis eDeska

Obec

Úřední deska – Detail

Záměr obce pronajmout pozemek v jejím vlastnictví

Značka: OUR/2019 Zveřejněno od: 26.6.2019 11:12:41 Zveřejnit do: 30.9.2019 11:10:01 Typ: Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek Původce: Obec Říčky Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 459 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Obec Říčky

Vyvěšeno od: 26.6.2019
Má být vyvěšeno do: 30.9.2019

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 26.6.2019 11:12:41
Do: 30.9.2019 11:10:01

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.